Αρχική Σελίδα | Προφίλ | Όροι & Κανονισμοί | Επικοινωνία

Στις 4 Ιουνίου του 1948 ιδρύθηκε ο αθλητικός σύλλογος Ομόνοια Λευκωσίας.  Στις 4 Ιουνίου του 2012 ιδρύθηκε, δοκιμαστικά, και η αθλητική ιστοσελίδα www.omonoialive.com. Λειτούργησε για τρεις μήνες στο παρασκήνιο του Διαδικτύου και την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου «ανέβηκε» επισήμως στη γραμμή του Παγκόσμιου Ιστού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.omonoialive.com. Έχει ειδησεογραφικό, οπαδικό-αθλητικό χαρακτήρα και δεν εκφράζει τη διοίκηση του συλλόγου. Κύριος στόχος της είναι η ενημέρωση του πράσινου φίλαθλου κοινού, για τα νέα του πράσινου λαού!

Η Αθλητική Δημοσιογραφία, ή Αθλητικογραφία, είναι ξεχωριστός και ειδικός κλάδος της γενικότερης δημοσιογραφίας, η οποία συγκεντρώνει πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους σπουδαστές/φοιτητές της δημοσιογραφίας στα διάφορα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κρατικά και ιδιωτικά), που προσφέρουν σχετικά προγράμματα σπουδών (π.χ. επικοινωνίας, δημοσιογραφίας & ΜΜΕ). Και τούτο λόγω της μεγάλης εξέλιξης του αθλητισμού ως κοινωνικού και πολιτισμικού αγαθού, αλλά και του όγκου χρήματος που επενδύεται στη συνεχώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία του αθλητισμού και τουρισμού, καθώς και των ικανοποιητικών αμοιβών όσων εμπλέκονται σε αυτές [Αθλητική Δημοσιογραφία: Θεωρία και Πράξη, Λευκωσία: Εκδοτικός Οίκος Νικοκλής, 2008].